Số lượng em bé nhỏ hơn hoặc bằng số lượng người lớn.
Điểm đi và điểm đến không được trùng.
Chọn chuyến bay chiều đi.
Chọn chuyến bay chiều về.
Ngày khởi hành không được lớn hơn ngày về.
Ngày về không được nhỏ hơn ngày khởi hành.

Các ngày lễ trong tháng 3

Các ngày lễ trong tháng 3. Tháng 3 là tháng thứ ba của năm, tháng cuối cùng của mùa xuân, cũng là tháng diễn ra rất nhiều hoạt động lễ hội trên khắp cả nước .Vậy các ngày lễ trong tháng 3 là ngày gì? Cùng Vietjet (.net) tìm hiểu trong bài viết này nhé!…

Các ngày lễ trong tháng 3. Tháng 3 là tháng thứ ba của năm, tháng cuối cùng của mùa xuân,…