Số lượng em bé nhỏ hơn hoặc bằng số lượng người lớn.
Điểm đi và điểm đến không được trùng.
Chọn chuyến bay chiều đi.
Chọn chuyến bay chiều về.
Ngày khởi hành không được lớn hơn ngày về.
Ngày về không được nhỏ hơn ngày khởi hành.

Các ngày lễ trong tháng 2

Các ngày lễ trong tháng 2. Tháng 2 là tháng thứ hai của năm, tháng của mùa xuân, mùa du lịch đầu năm cũng là tháng có rất nhiều ngày lễ đặc biệt .Vậy các ngày lễ trong tháng 2 là những ngày gì? Cùng Vietjet (.net) tìm hiểu trong bài viết này nhé! Các…