Số lượng em bé nhỏ hơn hoặc bằng số lượng người lớn.
Điểm đi và điểm đến không được trùng.

Lịch bay nội địa Vietjet, Vietnam Airlines, Bamboo Airways

Thông tin về lịch bay nội địa Vietjet, Vietnam Airlines, Bamboo Airways các chuyến bay trong nước cập nhật dưới đây tại Vietjet (.net) sẽ giúp bạn nắm thông tin chính xác về tần suất, ngày bay để đưa ra những lựa chọn phù hợp nhất cho những chặng bay sắp tới của mình. Cùng Vietjet (.net) tìm hiểu chi tiết lịch bay nội địa hôm nay nhé!

[CHEAP_FLIGHTS multi_select=”1″]

Thông tin lịch bay nội địa Vietjet Air, Vietnam Airlines, Bamboo Airways

Mỗi hãng hàng không, mỗi chặng bay và mỗi thời điểm sẽ có lịch bay khác nhau. Mời quý khách tham khảo lịch bay của một số chặng nội địa phổ biến dưới đây:

Lịch bay Hà Nội Sài Gòn

Lịch bay Hà Nội Sài Gòn Vietnam Airlines

Giờ khởi hành Giờ đến Thời gian Số hiệu chuyến bay Ghi chú (Ngày bay)
01:30 03:40 2 giờ 10 phút VN7229 Thứ 7
02:05 04:15 2 giờ 10 phút VN7205 Thứ 5, 6, 7
02:25 04:35 2 giờ 10 phút VN7203 Thứ 5, 6, 7
02:45 04:55 2 giờ 10 phút VN7209 Thứ 7
03:00 05:10 2 giờ 10 phút VN7207 Thứ 7
04:00 06:10 2 giờ 10 phút VN7229 Thứ 2
04:05 06:15 2 giờ 10 phút VN7231 Thứ 2, Chủ Nhật
05:00 07:10 2 giờ 10 phút VN7233 Thứ 2, Chủ Nhật
05:15 07:25 2 giờ 10 phút VN7228 Chủ Nhật
06:00 08:10 2 giờ 10 phút VN209 Tất cả các ngày trong tuần
06:30 08:40 2 giờ 10 phút VN211 Tất cả các ngày trong tuần
07:00 09:10 2 giờ 10 phút VN217 Tất cả các ngày trong tuần
07:30 09:40 2 giờ 10 phút VN219 Tất cả các ngày trong tuần
08:00 10:10 2 giờ 10 phút VN223 Tất cả các ngày trong tuần
09:00 11:10 2 giờ 10 phút VN225 Tất cả các ngày trong tuần
10:00 12:10 2 giờ 10 phút VN227 Tất cả các ngày trong tuần
10:30 12:40 2 giờ 10 phút VN229 Tất cả các ngày trong tuần
11:00 13:10 2 giờ 10 phút VN231 Tất cả các ngày trong tuần
12:00 14:10 2 giờ 10 phút VN233 Tất cả các ngày trong tuần
13:00 15:10 2 giờ 10 phút VN237 Tất cả các ngày trong tuần
14:00 16:10 2 giờ 10 phút VN239 Tất cả các ngày trong tuần
14:30 16:40 2 giờ 10 phút VN243 Thứ 7
21:30 23:40 2 giờ 10 phút VN287 Tất cả các ngày trong tuần
04:10 06:25 2 giờ 15 phút VN7211 Thứ 5, 6, 7
04:30 06:45 2 giờ 15 phút VN7223 Thứ 6
04:40 06:55 2 giờ 15 phút VN7213 Thứ 6, 7
09:40 11:55 2 giờ 15 phút VN7225 Thứ 7
10:20 12:35 2 giờ 15 phút VN7255 Chủ Nhật
15:00 17:15 2 giờ 15 phút VN247 Tất cả các ngày trong tuần
15:30 17:45 2 giờ 15 phút VN249 Thứ 7
16:00 18:15 2 giờ 15 phút VN253 Tất cả các ngày trong tuần
16:15 18:30 2 giờ 15 phút VN7257 Chủ Nhật
16:30 18:45 2 giờ 15 phút VN257 Tất cả các ngày trong tuần
17:00 19:15 2 giờ 15 phút VN259 Tất cả các ngày trong tuần
18:00 20:15 2 giờ 15 phút VN263 Thứ 7
18:30 20:45 2 giờ 15 phút VN267 Thứ 7
19:00 21:15 2 giờ 15 phút VN269 Tất cả các ngày trong tuần
19:45 22:00 2 giờ 15 phút VN277 Thứ 3, 5, Chủ Nhật
20:00 22:15 2 giờ 15 phút VN279 Thứ 7
20:20 22:35 2 giờ 15 phút VN7273 Thứ 3, 4, 5, 6, 7
20:30 22:45 2 giờ 15 phút VN281 Thứ 2, 4, 6, 7
20:45 23:00 2 giờ 15 phút VN285 Thứ 7
21:00 23:15 2 giờ 15 phút VN285 Tất cả các ngày trong tuần
22:05 00:20 2 giờ 15 phút VN7275 Thứ 2, 3, 4, 5, Chủ Nhật
22:15 00:30 2 giờ 15 phút VN7277 Thứ 4
22:20 00:35 2 giờ 15 phút VN7277 Chủ Nhật
22:25 00:40 2 giờ 15 phút VN7277 Thứ 2
22:35 00:50 2 giờ 15 phút VN7277 Thứ 7
22:55 01:10 2 giờ 15 phút VN7281 Thứ 5, 7, Chủ Nhật
23:00 01:15 2 giờ 15 phút VN7279 Thứ 2, 3
23:10 01:25 2 giờ 15 phút VN7279 Thứ 3, Chủ Nhật
23:15 01:30 2 giờ 15 phút VN7281 Thứ 2
23:25 01:40 2 giờ 15 phút VN7287 Thứ 7
23:30 01:45 2 giờ 15 phút VN7283 Thứ 2, Chủ Nhật
23:40 01:55 2 giờ 15 phút VN7283 Thứ 7
23:45 02:00 2 giờ 15 phút VN7285 Chủ Nhật
23:55 02:10 2 giờ 15 phút VN7285 Thứ 7

Lịch bay Hà Nội Sài Gòn Vietjet Air

Giờ khởi hành Giờ đến Thời gian Số hiệu chuyến bay Ghi chú (Ngày bay)
05:00 07:05 2 giờ 05 phút VJ189 Thứ 2, 3
05:55 08:00 2 giờ 05 phút VJ121 Tất cả các ngày trong tuần
06:00 08:05 2 giờ 05 phút VJ123 Thứ 5
06:20 08:25 2 giờ 05 phút VJ117 Thứ 2, 4
06:25 08:30 2 giờ 05 phút VJ125 Tất cả các ngày trong tuần
07:25 09:30 2 giờ 05 phút VJ129 Tất cả các ngày trong tuần
07:40 09:45 2 giờ 05 phút VJ193 Thứ 7
08:45 10:50 2 giờ 05 phút VJ119 Thứ 2, 3, Chủ Nhật
09:40 11:45 2 giờ 05 phút VJ133 Thứ 4, 5, 6, 7
09:45 11:50 2 giờ 05 phút VJ135 Tất cả các ngày trong tuần
09:50 11:55 2 giờ 05 phút VJ137 Thứ 3, Chủ Nhật
10:05 12:10 2 giờ 05 phút VJ139 Thứ 2, 3, Chủ Nhật
11:50 13:55 2 giờ 05 phút VJ157 Thứ 2, 3, Chủ Nhật
12:15 14:20 2 giờ 05 phút VJ137 Thứ 3
12:20 14:25 2 giờ 05 phút VJ141 Thứ 4, 5, 6, 7
12:55 15:00 2 giờ 05 phút VJ143 Thứ 4
13:10 15:15 2 giờ 05 phút VJ143 Thứ 2, 3, Chủ Nhật
13:30 15:35 2 giờ 05 phút VJ145 Thứ 4, 5, 6, 7
13:50 15:55 2 giờ 05 phút VJ147 Thứ 2, 3, Chủ Nhật
14:10 16:15 2 giờ 05 phút VJ149 Tất cả các ngày trong tuần
14:20 16:25 2 giờ 05 phút VJ115 Thứ 2, 3, Chủ Nhật
14:40 16:45 2 giờ 05 phút VJ151 Thứ 5, 6
15:25 17:30 2 giờ 05 phút VJ193 Thứ 2, 3, Chủ Nhật
15:50 17:55 2 giờ 05 phút VJ183 Tất cả các ngày trong tuần
16:45 18:50 2 giờ 05 phút VJ159 Tất cả các ngày trong tuần
17:55 20:00 2 giờ 05 phút VJ185 Thứ 2, Chủ Nhật
18:10 20:15 2 giờ 05 phút VJ169 Thứ 7
18:40 20:45 2 giờ 05 phút VJ165 Thứ 4, 5, 6, 7
19:00 21:05 2 giờ 05 phút VJ167 Thứ 4, 5, 6, 7
19:15 21:20 2 giờ 05 phút VJ141 Thứ 4, 7
19:55 22:00 2 giờ 05 phút VJ169 Thứ 4
20:25 22:30 2 giờ 05 phút VJ169 Chủ Nhật
20:45 22:50 2 giờ 05 phút VJ167 Thứ 2, 3, Chủ Nhật
21:05 23:10 2 giờ 05 phút VJ171 Thứ 2
21:20 23:25 2 giờ 05 phút VJ171 Thứ 4, 5, 6, 7
21:55 00:00 2 giờ 05 phút VJ173 Thứ 4, 5, 6, 7
22:00 00:05 2 giờ 05 phút VN175 Thứ 4, 5, 6, 7
22:05 00:10 2 giờ 05 phút VN177 Thứ 2, 4, 5, 6, 7
22:10 00:15 2 giờ 05 phút VN179 Thứ 4, 5, 6, 7
22:40 00:45 2 giờ 05 phút VN183 Thứ 4, 5, 6, 7
22:50 00:55 2 giờ 05 phút VJ173 Thứ 2, 3, Chủ Nhật
23:00 01:05 2 giờ 05 phút VJ181 Thứ 5, 6, 7
23:30 01:35 2 giờ 05 phút VJ181 Thứ 2, 3, Chủ Nhật

Lịch bay Sài Gòn Đà Nẵng

Lịch bay Sài Gòn Đà Nẵng Vietnam Airlines

Giờ khởi hành Giờ đến Thời gian Số hiệu chuyến bay Ghi chú (Ngày bay)
05:55 07:15 1 giờ 20 phút VN7126 Thứ 7
06:30 07:50 1 giờ 20 phút VN7134 Cả tuần (Thứ 2 – CN)
08:00 09:20 1 giờ 20 phút VN112 Cả tuần (Thứ 2 – CN)
09:30 10:50 1 giờ 20 phút VN116 Cả tuần (Thứ 2 – CN)
10:00 11:20 1 giờ 20 phút VN120 Cả tuần (Thứ 2 – CN)
11:30 12:50 1 giờ 20 phút VN122 Cả tuần (Thứ 2 – CN)
13:10 14:30 1 giờ 20 phút VN7134 Chủ Nhật
13:30 14:50 1 giờ 20 phút VN126 Cả tuần (Thứ 2 – CN)
13:40 15:00 1 giờ 20 phút VN7128 Thứ 5
14:30 15:10 1 giờ 20 phút VN128 Thứ 2, 5, 6, 7, Chủ Nhật
15:00 16:20 1 giờ 20 phút VN130 Thứ 2, 5, 6, 7, Chủ Nhật
15:45 17:05 1 giờ 20 phút VN7128 Chủ Nhật
15:50 17:10 1 giờ 20 phút VN7128 Chủ Nhật
16:00 17:20 1 giờ 20 phút VN7130 Thứ 2, 4, 7
16:30 17:50 1 giờ 20 phút VN132 Cả tuần (Thứ 2 – CN)
18:00 19:20 1 giờ 20 phút VN136 Cả tuần (Thứ 2 – CN)
19:00 20:20 1 giờ 20 phút VN7120 Thứ 6
20:00 21:20 1 giờ 20 phút VN140 Cả tuần (Thứ 2 – CN)
20:35 21:55 1 giờ 20 phút VN7132 Chủ Nhật
22:25 23:45 1 giờ 20 phút VN7132 Chủ Nhật

Lịch bay Sài Gòn Đà Nẵng Vietjet Air

Giờ khởi hành Giờ đến Thời gian Số hiệu chuyến bay Ghi chú (Ngày bay)
06:00 07:15 1 giờ 15 phút VJ620 Thứ 5, 7, Chủ Nhật
07:30 08:45 1 giờ 15 phút VJ622 Cả tuần (Thứ 2 – CN)
07:55 09:10 1 giờ 15 phút VJ624 Thứ 2, 4, 6
08:30 09:45 1 giờ 15 phút VJ624 Thứ 3, 5, 7, Chủ Nhật
08:55 10:10 1 giờ 15 phút VJ634 Thứ 4, 7
12:25 13:40 1 giờ 15 phút VJ625 Thứ 2, 4, 6
13:10 14:25 1 giờ 15 phút VJ628 Thứ 7
13:55 15:10 1 giờ 15 phút VJ628 Thứ 7
14:05 15:20 1 giờ 15 phút VJ648 Chủ Nhật
16:00 17:15 1 giờ 15 phút VJ632 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, CN
16:30 17:45 1 giờ 15 phút VJ634 Thứ 3, 5, Chủ Nhật
16:45 18:00 1 giờ 15 phút VJ628 Chủ Nhật
17:20 18:35 1 giờ 15 phút VJ636 Thứ 5
18:00 19:15 1 giờ 15 phút VJ630 Thứ 3, Chủ Nhật
19:20 20:35 1 giờ 15 phút VJ642 Cả tuần (Thứ 2 – CN)
19:35 20:50 1 giờ 15 phút VJ628 Thứ 2, 4
21:50 23:05 1 giờ 15 phút VJ646 Cả tuần (Thứ 2 – CN)

Lịch bay Hà Nội Đà Nẵng

Lịch bay Hà Nội Đà Nẵng Vietnam Airlines

Giờ khởi hành Giờ đến Thời gian Số hiệu chuyến bay Ghi chú (Ngày bay)
06:00 07:20 1 giờ 20 phút VN 7175 Thứ 4
06:00 07:20 1 giờ 20 phút VN 7175 Cả tuần (Thứ 2 đến CN)
09:30 10:50 1 giờ 20 phút VN 163 Cả tuần (Thứ 2 đến CN)
10:30 11:50 1 giờ 20 phút VN 165 Cả tuần (Thứ 2 đến CN)
12:00 13:20 1 giờ 20 phút VN 171 Cả tuần (Thứ 2 đến CN)
12:30 13:50 1 giờ 20 phút VN 173 Cả tuần (Thứ 2 đến CN)
14:00 15:20 1 giờ 20 phút VN 175 Cả tuần (Thứ 2 đến CN)
15:00 16:20 1 giờ 20 phút VN 177 Cả tuần (Thứ 2 đến CN)
16:00 17:20 1 giờ 20 phút VN 7179 Thứ 4
16:25 17:45 1 giờ 20 phút VN 7179 Thứ 7
16:30 17:50 1 giờ 20 phút VN 181 Cả tuần (Thứ 2 đến CN)
18:30 19:50 1 giờ 20 phút VN 185 Cả tuần (Thứ 2 đến CN)
18:40 20:00 1 giờ 20 phút VN 7163 Thứ 5
19:50 21:10 1 giờ 20 phút VN 7169 Thứ 2
21:00 22:20 1 giờ 20 phút VN 187 Cả tuần (Thứ 2 đến CN)
21:45 23:05 1 giờ 20 phút  VN 7173 Thứ 5, 6

Lịch bay Hà Nội Đà Nẵng Vietjet Air

Giờ khởi hành Giờ đến Thời gian Số hiệu chuyến bay Ghi chú (Ngày bay)
05:35 (HAN)
06:50 (DAD)
1 giờ 15 phút VJ 501 Cả tuần (Thứ 2 đến CN)
06:20 (HAN)
07:35 (DAD)
1 giờ 15 phút VJ 503 Thứ 4
06:50 (HAN)
08:05 (DAD)
1 giờ 15 phút VJ 505 Thứ 2, 4, 6
10:30 (HAN)
11:45 (DAD)
1 giờ 15 phút VJ 509 Cả tuần (Thứ 2 đến CN)
12:10 (HAN)
13:25 (DAD)
1 giờ 15 phút VJ 511 Cả tuần (Thứ 2 đến CN)
15:00 (HAN)
16:15 (DAD)
1 giờ 15 phút VJ 513 Cả tuần (Thứ 2 đến CN)
15:10 (HAN)
16:25 (DAD)
1 giờ 15 phút VJ 515 Thứ 2, 3, 4, 6, 7, CN
16:05 (HAN)
17:20 (DAD)
1 giờ 15 phút VJ 517 Cả tuần (Thứ 2 đến CN)
17:15 (HAN)
18:30 (DAD)
1 giờ 15 phút VJ 519 Cả tuần (Thứ 2 đến CN)
18:30 (HAN)
19:45 (DAD)
1 giờ 15 phút VJ 521 Thứ 3, 5, 7, CN
20:00 (HAN)
21:15 (DAD)
1 giờ 15 phút VJ 523 Thứ 5
20:35 (HAN)
21:50 (DAD)
1 giờ 15 phút VJ 527 Chủ Nhật
20:50 (HAN)
22:05 (DAD)
1 giờ 15 phút VJ 525 Cả tuần (Thứ 2 đến CN)

Lịch bay Sài Gòn Phú Quốc

Lịch bay Sài Gòn Phú Quốc Vietnam Airlines

Giờ khởi hành Giờ đến Thời gian Số hiệu chuyến bay Ghi chú (Ngày bay)
01:10 2:10 1 giờ VN7833 Thứ 5
05:45 06:45 1 giờ VN1823 Thứ 3
06:00 07:00 1 giờ VN1823 Thứ 5
06:05 07:05 1 giờ VN1823 Thứ 2, 4, Chủ Nhật
06:10 07:10 1 giờ VN1823 Thứ 6
09:35 10:35 1 giờ VN1825 Thứ 7
10:00 11:00 1 giờ VN1825 Thứ 2, 3, 6, Chủ Nhật
10:40 11:40 1 giờ VN1831 Thứ 3
10:45 11:45 1 giờ VN1831 Thứ 3, 5
11:50 12:50 1 giờ VN1831 Thứ 2
16:10 17:10 1 giờ VN1827 Thứ 2, 4, 5, 6, 7, Chủ Nhật
17:50 18:50 1 giờ VN1829 Thứ 2, 3, 6, 7, Chủ Nhật
18:50 19:50 1 giờ VN7823 Thứ 2, 4
19:25 20:25 1 giờ VN7831 Thứ 3, Thứ 7
20:35 21:35 1 giờ VN7827 Thứ 2, 3, 5, 6
21:30 22:30 1 giờ VN7827 Thứ 7

Lịch bay Sài Gòn Phú Quốc Vietjet Air

Giờ khởi hành Giờ đến Thời gian Số hiệu chuyến bay Ghi chú (Ngày bay)
07:20 08:20 1 giờ VJ321 Cả tuần (Thứ 2 – CN)
10:00 11:00 1 giờ VJ323 Cả tuần (Thứ 2 – CN)
11:40 12:40 1 giờ VJ335 Thứ 3, 5, Chủ Nhật
13:00 14:00 1 giờ VJ325 Thứ 5
16:00 17:00 1 giờ VJ329 Cả tuần (Thứ 2 – CN)

Lịch bay Sài Gòn Nha Trang

Bảng lịch bay Sài Gòn Nha Trang (SGN-NHA) Vietjet Air

17:00  18:10 VJ694  T2  T3 T4 T5 T6 T7 CN
18:00 19:10 VJ690  T2  T3 T4 T5 T6 T7 CN

Bảng lịch bay Sài Gòn Nha Trang (SGN-NHA) Vietnam Airlines

07:00 08:15 VN1344  T2  T3 T4 T5 T6 T7 CN
10:15 11:30 VN7342  T2  T3 T4 T5 T6 T7 CN
11:05 12:20 VN7344  T2  T3 T4 T5 T6 T7 CN
14:10 15:25 VN1348 T4 T5 T6 T7 CN

Tham khảo thêm:

Lịch bay nội địa của các hãng hàng không Việt Nam

Lịch bay nội địa của Vietnam Airlines

Hiện tại, hãng Vietnam Airlines đang khai thác khoảng hơn 20 điểm đến trải dài từ Bắc vào Nam. Các chặng bay được khai thác phổ biến là: Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc, Côn Đảo, Hải Phòng, Thanh Hoá,… 

Vietnam Airlines cũng là hãng có tần suất bay lớn nhất trong 5 hãng bay nội địa. Cụ thể như: Đường bay Sài Gòn – Hà Nội mỗi ngày hãng khai thác khoảng 29 chuyến/ngày, đường bay Sài Gòn – Đà Nẵng có khoảng 17 chuyến/ngày; chặng Hà Nội – Đà Nẵng có khoảng 13 chuyến/ngày.

Lịch bay nội địa của Vietjet Air

Hãng hàng không Vietjet đang khai thác lịch bay nội địa với 18 đường bay trong phổ biến nhất vẫn là chặng bay đi Hồ Chí Minh (Sài Gòn), Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt… 

Tần suất của hãng Vietjet cũng khá cao, chỉ sau hãng Vietnam Airlines. Cụ thể: Chặng bay Sài Gòn – Hà Nội có khoảng 24 chuyến khứ hồi mỗi ngày, chặng bay Hà Nội – Đà Nẵng có khoảng 15 chuyến, TP. Hồ Chí Minh – Nha Trang có khoảng 10 chuyến bay, Hà Nội – Phú Quốc khoảng 4 chuyến/ngày, Hà Nội đi Đà Lạt khoảng 4 chuyến/ngày…

Lịch bay nội địa của Bamboo Airways

Tính riêng đường bay nội địa thì hãng Bamboo Airways đang khai thác khoảng 18 chặng bay nội địa kéo dài từ Bắc vào Nam.Tần suất của hãng Bamboo Airways khá cao. Cụ thể: Đường bay Sài Gòn đi Hà Nội có khoảng 8 chuyến bay/ngày, đường bay Đà Nẵng – Hà Nội có khoảng 5 chuyến/ngày, chặng bay từ Tp. Hồ Chí Minh – Phú Quốc có khoảng 4 chuyến/ngày, Các chặn bay Tp. Hồ Chí Minh đi Nha Trang/Đà Lạt/ Quy Nhơn mỗi ngày có 1 chuyến bay khứ hồi.

Lịch bay trong ngày của các chuyến nội địa chỉ mang tính chất tham khảo, Bạn có thể tra cứu lịch bay nhanh chóng nhất tại Vietjet (.net). 

Cách tra cứu lịch bay nội địa nhanh nhất tại Vietjet (.net)

Bước 1: Tra cứu lịch bay nội địa bằng cách truy cập vào website: https://vietjet.net/

Bước 2: Điền thông tin gồm: Điểm khởi hành, điểm đến, Thời gian bay (khứ hồi hoặc một chiều), Số lượng hành khách (Người lớn, Trẻ em, Em bé) và click vào ô “Tìm chuyến bay”

lich bay noi dia

Bước 3: Lịch bay của chặng bay bạn tìm kiếm sẽ được hiện thị ngay theo thứ tự từ giá thấp đến cao, nếu bạn muốn chọn lịch bay của một hãng nào đó thì click vào ô của hãng đó, Còn nếu không thì kéo từ trên xuống dưới để tham khảo lịch bay. 

lich bay noi dia 1

Hệ thống website thông minh, hiện đại của Vietjet (.net) sẽ giúp quý khách dễ dàng so sánh giá vé cũng như thời gian bay của hành trình mà bạn mong muốn, từ đó lựa chọn cho mình tấm vé ưng ý nhất.

Nếu còn chưa rành các thao tác đặt vé, truy cứu lịch bay. Quý khách có thể gọi điện trực tiếp đến tổng đài (028) 7300 1886 hoạt động 24/7 và hỗ trợ tư vấn nhiệt tình toàn quốc. 

Mẹo tra cứu lịch bay Vietnam Airlines giá rẻ nhất

– Nên tra cứu lịch trình vé máy bay nội địa sớm ít nhất 02 – 03 tháng trước thời gian khởi hành. Bởi giá vé máy bay mua xa ngày bay bao giờ cũng rẻ hơn nhiều so với việc đặt cận ngày bay.

– Khi tra cứu lịch bay, để tiết kiệm chi phí, bạn nên lựa chọn hành trình bay vào sáng sớm hoặc tối muộn. Vì các chuyến bay thời điểm này sẽ có giá mềm hơn giá vé ở những thời gian còn lại.

Thông thường các chuyến bay của Vietjet Air và Pacific Airlines sẽ có mức giá tốt hơn. Khi tra cứu lịch bay nội địa, quý khách có thể tìm kiếm theo hãng để có được tấm vé giá tốt.

Đặt vé máy bay giá rẻ tại Vietjet (.net)

Nếu bạn không có nhiều thời gian để theo dõi bảng giá vé máy bay Vietjet Air hoặc còn phải làm nhiều việc khác thì hãy để cho đội booker chuyên nghiệp của chúng tôi thao tác săn vé máy bay giá rẻ, vé máy bay khuyến mãi giúp bạn nhé! Vietjet (.net) luôn nỗ lực làm hài lòng khách hàng bằng việc theo dõi sát sao các chương trình khuyến mãi vé máy bay khuyến mãi của tất cả các hãng. Khi canh được vé, booker sẽ chủ động nhắn tin, gọi điện hoặc Zalo cho bạn để nhanh chóng quyết định đặt vé máy bay. Hãy liên hệ tổng đài có sẵn ở trên để được phục vụ. Chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của bạn luôn là điều chúng tôi phấn đấu : Cần là có – tìm là thấy.

Vietjet khuyến mãi 2023

65/28 Giải Phóng, P.4, Tân Bình

Hỗ trợ qua Zalo Vietjet net