Số lượng em bé nhỏ hơn hoặc bằng số lượng người lớn.
Điểm đi và điểm đến không được trùng.

Ráy tai cho bé bằng tăm bông hậu quả khôn lường