Số lượng em bé nhỏ hơn hoặc bằng số lượng người lớn.
Điểm đi và điểm đến không được trùng.

Mừng Quốc Khánh 70 giá vé máy bay giảm không thể tin nổi

Mừng Quốc Khánh 70 giá vé máy bay giảm không thể tin nổi. Vé máy bay cho cả chặng nội địa và quốc tế giảm đến 70% chỉ còn từ 70.000 đồng. Nhanh tay săn vé máy bay giá rẻ tháng 9 ngay từ bây giờ để có được hành trình khám phá tuyệt vời và tiết kiệm nhất.

Thời gian khuyến mãi: Từ 11:00 ngày 28/08 đến 23:59 ngày 02/09/2015

Hình ảnh mừng Quốc Khánh 70 giá vé máy bay giảm không thể tin nổi

BẢNG GIÁ THAM KHẢO VÉ MÁY BAY KHUYẾN MÃI THÁNG 9

Điểm xuất phát

Điểm đến Giá vé (VNĐ) Ngày bay

Hạng vé

Hà Nội Bangkok 70.000 15/09 – 17/12/2015 Starter
Bangkok Hà Nội 70.000 Starter
Hà Nội Bangkok 70.000 01/04 – 27/04/2016 Starter
Bangkok Hà Nội 70.000 Starter
Hà Nội Bangkok 70.000 04/05 – 22/05/2016 Starter
Bangkok Hà Nội 70.000 Starter
Hà Nội Bangkok 70.000 21/01 – 05/02/2016 Starter
Bangkok Hà Nội 70.000 Starter
Hà Nội Đà Nẵng 70.000 15/09 – 17/12/2015 Starter
Đà Nẵng Hà Nội 70.000 Starter
Hà Nội Đà Nẵng 70.000 01/04 – 27/04/2016 Starter
Đà Nẵng Hà Nội 70.000 Starter
Hà Nội Đà Nẵng 70.000 04/05 – 22/05/2016 Starter
Đà Nẵng Hà Nội 70.000 Starter
Hà Nội Đà Nẵng 70.000 21/01 – 05/02/2016 Starter
Đà Nẵng Hà Nội 70.000 Starter
Hà Nội Hong Kong 70.000 15/09 – 17/12/2015 Starter
Hong Kong Hà Nội 70.000 Starter
TP. HCM Buôn Ma Thuột 70.000 15/09 – 17/12/2015 Starter
Buôn Ma Thuột TP. HCM 70.000 Starter
TP. HCM Buôn Ma Thuột 70.000 01/04 – 27/04/2016 Starter
Buôn Ma Thuột TP. HCM 70.000 Starter
TP. HCM Buôn Ma Thuột 70.000 04/05 – 22/05/2016 Starter
Buôn Ma Thuột TP. HCM 70.000 Starter
TP. HCM Buôn Ma Thuột 70.000 21/01 – 05/02/2016 Starter
Buôn Ma Thuột TP. HCM 70.000 Starter
TP. HCM Nha Trang 70.000 15/09 – 17/12/2015 Starter
Nha Trang TP. HCM 70.000 Starter
TP. HCM Nha Trang 70.000 01/04 – 27/04/2016 Starter
Nha Trang TP. HCM 70.000 Starter
TP. HCM Nha Trang 70.000 04/05 – 22/05/2016 Starter
Nha Trang TP. HCM 70.000 Starter
TP. HCM Nha Trang 70.000 21/01 – 05/02/2016 Starter
Nha Trang TP. HCM 70.000 Starter
TP. HCM Đà Nẵng 70.000 15/09 – 17/12/2015 Starter
Đà Nẵng TP. HCM 70.000 Starter
TP. HCM Đà Nẵng 70.000 01/04 – 27/04/2016 Starter
Đà Nẵng TP. HCM 70.000 Starter
TP. HCM Đà Nẵng 70.000 04/05 – 22/05/2016 Starter
Đà Nẵng TP. HCM 70.000 Starter
TP. HCM Đà Nẵng 70.000 21/01 – 05/02/2016 Starter
Đà Nẵng TP. HCM 70.000 Starter
TP. HCM Phú Quốc 70.000 15/09 – 17/12/2015 Starter
Phú Quốc TP. HCM 70.000 Starter
TP. HCM Phú Quốc 70.000 01/04 – 27/04/2016 Starter
Phú Quốc TP. HCM 70.000 Starter
TP. HCM Phú Quốc 70.000 04/05 – 22/05/2016 Starter
Phú Quốc TP. HCM 70.000 Starter
TP. HCM Phú Quốc 70.000 21/01 – 05/02/2016 Starter
Phú Quốc TP. HCM 70.000 Starter
TP. HCM Tuy Hòa 70.000 15/09 – 17/12/2015 Starter
Tuy Hòa TP. HCM 70.000 Starter
TP. HCM Tuy Hòa 70.000 01/04 – 27/04/2016 Starter
Tuy Hòa TP. HCM 70.000 Starter
TP. HCM Tuy Hòa 70.000 04/05 – 22/05/2016 Starter
Tuy Hòa TP. HCM 70.000 Starter
TP. HCM Tuy Hòa 70.000 21/01 – 05/02/2016 Starter
Tuy Hòa TP. HCM 70.000 Starter
TP. HCM Quy Nhơn 70.000 15/09 – 17/12/2015 Starter
Quy Nhơn TP. HCM 70.000 Starter
TP. HCM Quy Nhơn 70.000 01/04 – 27/04/2016 Starter
Quy Nhơn TP. HCM 70.000 Starter
TP. HCM Quy Nhơn 70.000 04/05 – 22/05/2016 Starter
Quy Nhơn TP. HCM 70.000 Starter
TP. HCM Quy Nhơn 70.000 21/01 – 05/02/2016 Starter
Quy Nhơn TP. HCM 70.000 Starter
TP. HCM Chu Lai 110.000 15/09 – 17/12/2015 Starter
Chu Lai TP. HCM 110.000 Starter
TP. HCM Chu Lai 110.000 01/04 – 27/04/2016 Starter
Chu Lai TP. HCM 110.000 Starter
TP. HCM Chu Lai 110.000 04/05 – 22/05/2016 Starter
Chu Lai TP. HCM 110.000 Starter
TP. HCM Chu Lai 110.000 21/01 – 05/02/2016 Starter
Chu Lai TP. HCM 110.000 Starter
TP. HCM Đồng Hới 120.000 15/09 – 17/12/2015 Starter
Đồng Hới TP. HCM 120.000 Starter
TP. HCM Đồng Hới 120.000 01/04 – 27/04/2016 Starter
Đồng Hới TP. HCM 120.000 Starter
TP. HCM Đồng Hới 120.000 04/05 – 22/05/2016 Starter
Đồng Hới TP. HCM 120.000 Starter
TP. HCM Đồng Hới 120.000 21/01 – 05/02/2016 Starter
Đồng Hới TP. HCM 120.000 Starter
TP. HCM Huế 125.000 15/09 – 17/12/2015 Starter
Huế TP. HCM 125.000 Starter
TP. HCM Huế 125.000 01/04 – 27/04/2016 Starter
Huế TP. HCM 125.000 Starter
TP. HCM Huế 125.000 04/05 – 22/05/2016 Starter
Huế TP. HCM 125.000 Starter
TP. HCM Huế 125.000 21/01 – 05/02/2016 Starter
Huế TP. HCM 125.000 Starter
Buôn Ma Thuột Hải Phòng 149.000 15/09 – 17/12/2015 Starter
Hải Phòng Buôn Ma Thuột 149.000 Starter
Buôn Ma Thuột Hải Phòng 149.000 01/04 – 27/04/2016 Starter
Hải Phòng Buôn Ma Thuột 149.000 Starter
Buôn Ma Thuột Hải Phòng 149.000 04/05 – 22/05/2016 Starter
Hải Phòng Buôn Ma Thuột 149.000 Starter
Buôn Ma Thuột Hải Phòng 149.000 21/01 – 05/02/2016 Starter
Hải Phòng Buôn Ma Thuột 149.000 Starter
Buôn Ma Thuột Thanh Hóa 149.000 15/09 – 17/12/2015 Starter
Thanh Hóa Buôn Ma Thuột 149.000 Starter
Buôn Ma Thuột Thanh Hóa 149.000 01/04 – 27/04/2016 Starter
Thanh Hóa Buôn Ma Thuột 149.000 Starter
Buôn Ma Thuột Thanh Hóa 149.000 04/05 – 22/05/2016 Starter
Thanh Hóa Buôn Ma Thuột 149.000 Starter
Buôn Ma Thuột Thanh Hóa 149.000 21/01 – 05/02/2016 Starter
Thanh Hóa Buôn Ma Thuột 149.000 Starter
TP. HCM Hà Nội 149.000 15/09 – 17/12/2015 Starter
Hà Nội TP. HCM 149.000 Starter
TP. HCM Hà Nội 149.000 01/04 – 27/04/2016 Starter
Hà Nội TP. HCM 149.000 Starter
TP. HCM Hà Nội 149.000 04/05 – 22/05/2016 Starter
Hà Nội TP. HCM 149.000 Starter
TP. HCM Hà Nội 149.000 21/01 – 05/02/2016 Starter
Hà Nội TP. HCM 149.000 Starter
TP. HCM Hải Phòng 149.000 15/09 – 17/12/2015 Starter
Hải Phòng TP. HCM 149.000 Starter
TP. HCM Hải Phòng 149.000 01/04 – 27/04/2016 Starter
Hải Phòng TP. HCM 149.000 Starter
TP. HCM Hải Phòng 149.000 04/05 – 22/05/2016 Starter
Hải Phòng TP. HCM 149.000 Starter
TP. HCM Hải Phòng 149.000 21/01 – 05/02/2016 Starter
Hải Phòng TP. HCM 149.000 Starter
TP. HCM Vinh 149.000 15/09 – 17/12/2015 Starter
Vinh TP. HCM 149.000 Starter
TP. HCM Vinh 149.000 01/04 – 27/04/2016 Starter
Vinh TP. HCM 149.000 Starter
TP. HCM Vinh 149.000 04/05 – 22/05/2016 Starter
Vinh TP. HCM 149.000 Starter
TP. HCM Vinh 149.000 21/01 – 05/02/2016 Starter
Vinh TP. HCM 149.000 Starter
Hà Nội Đà Lạt 180.000 15/09 – 17/12/2015 Starter
Đà Lạt Hà Nội 180.000 Starter
Hà Nội Đà Lạt 180.000 01/04 – 27/04/2016 Starter
Đà Lạt Hà Nội 180.000 Starter
Hà Nội Đà Lạt 180.000 04/05 – 22/05/2016 Starter
Đà Lạt Hà Nội 180.000 Starter
Hà Nội Đà Lạt 180.000 21/01 – 05/02/2016 Starter
Đà Lạt Hà Nội 180.000 Starter
TP. HCM Thanh Hóa 180.000 15/09 – 17/12/2015 Starter
Thanh Hóa TP. HCM 180.000 Starter
TP. HCM Thanh Hóa 180.000 01/04 – 27/04/2016 Starter
Thanh Hóa TP. HCM 180.000 Starter
TP. HCM Thanh Hóa 180.000 04/05 – 22/05/2016 Starter
Thanh Hóa TP. HCM 180.000 Starter
TP. HCM Thanh Hóa 180.000 21/01 – 05/02/2016 Starter
Thanh Hóa TP. HCM 180.000 Starter
Buôn Ma Thuột Vinh 190.000 15/09 – 17/12/2015 Starter
Vinh Buôn Ma Thuột 190.000 Starter
Buôn Ma Thuột Vinh 190.000 01/04 – 27/04/2016 Starter
Vinh Buôn Ma Thuột 190.000 Starter
Buôn Ma Thuột Vinh 190.000 04/05 – 22/05/2016 Starter
Vinh Buôn Ma Thuột 190.000 Starter
Buôn Ma Thuột Vinh 190.000 21/01 – 05/02/2016 Starter
Vinh Buôn Ma Thuột 190.000 Starter
TP. HCM Bangkok 190.000 15/09 – 17/12/2015 Starter
Bangkok TP. HCM 190.000 Starter
TP. HCM Bangkok 190.000 01/04 – 27/04/2016 Starter
Bangkok TP. HCM 190.000 Starter
TP. HCM Bangkok 190.000 04/05 – 22/05/2016 Starter
Bangkok TP. HCM 190.000 Starter
TP. HCM Bangkok 190.000 21/01 – 05/02/2016 Starter
Bangkok TP. HCM 190.000 Starter
TP. HCM Singapore 190.000 15/09 – 17/12/2015 Starter
Singapore TP. HCM 190.000 Starter
TP. HCM Singapore 190.000 01/04 – 27/04/2016 Starter
Singapore TP. HCM 190.000 Starter
TP. HCM Singapore 190.000 04/05 – 22/05/2016 Starter
Singapore TP. HCM 190.000 Starter
TP. HCM Singapore 190.000 21/01 – 05/02/2016 Starter
Singapore TP. HCM 190.000 Starter

Lưu ý:

Giá vé máy bay chưa bao gồm thuế, phí.

– Vé được khai thác ở hạng Starter

* Đối với loại vé Starter:

– Không bao gồm đồ ăn cùng thức uống dùng trên máy bay. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể mua gói tiện ích này (đồ ăn và nước uống).

– Chỉ bao gồm hành lý xách tay chứ không bao gồm phí cho hành lý ký gửi.

Do vậy, sau thời điểm mua vé, nếu muốn mang thêm hành lý ký gửi, du khách phải đóng thêm phí cho mỗi hành lý ký gửi từ 15kg đến 40kg. Đồng thời, du khách nên đăng kí hành lý ký gửi trước khi ra sân bay do phí hành lý ký gửi tại sân bay luôn cao hơn phí đặt trước.

Hình ảnh mừng Quốc Khánh 70 giá vé máy bay giảm không thể tin nổi

Đặt mua vé máy bay giá rẻ khuyến mãi tại Vietjet.net

Nếu bạn không có nhiều thời gian cho việc săn vé máy bay giá rẻ, hãy liên lạc với Vietjet Air. Các Booker chuyên nghiệp sẽ  hỗ trợ việc săn tìm những chiếc vé máy bay giá rẻ, vé máy bay khuyến mãi phù hợp với hành trình của mình. Bên cạnh đó, việc cung cấp thông tin chuyến bay, đặt vé online, giữ chỗ cũng sẽ được các nhân viên nhiệt tình tư vấn. Còn chờ gì nữa mà không đặt ngay cho mình một chiếc vé máy bay giá rẻ.

Ngoài ra, hiện nay chúng tôi đã cung cấp vé máy bay Tết 2018 giá rẻ, đặt ngay hôm nay để có được hành trình thích hợp với giá tốt nhất.

Vietjet khuyến mãi 2023

65/28 Giải Phóng, P.4, Tân Bình

Hỗ trợ qua Zalo Vietjet net