Số lượng em bé nhỏ hơn hoặc bằng số lượng người lớn.
Điểm đi và điểm đến không được trùng.

TPHCM sẽ không bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch