Số lượng em bé nhỏ hơn hoặc bằng số lượng người lớn.
Điểm đi và điểm đến không được trùng.

Những lợi ích không phải ai cũng biết từ việc ôm và hôn