Số lượng em bé nhỏ hơn hoặc bằng số lượng người lớn.
Điểm đi và điểm đến không được trùng.

Lợi ích bất ngờ của rau dền các mẹ cần biết