Số lượng em bé nhỏ hơn hoặc bằng số lượng người lớn.
Điểm đi và điểm đến không được trùng.

Lịch nghỉ Tết và cách ăn Tết trọn vẹn bên gia đình