Số lượng em bé nhỏ hơn hoặc bằng số lượng người lớn.
Điểm đi và điểm đến không được trùng.

Giảm 5 kg một tuần và da đẹp như em bé nhờ chuối