Số lượng em bé nhỏ hơn hoặc bằng số lượng người lớn.
Điểm đi và điểm đến không được trùng.

056 là mạng gì và có ý nghĩa như thế nào?

Đầu số 056 là mạng gì? Có nên dùng đầu sim số 056 này không? Do chính sách nhà mạng thay đổi gần đây từ 11 số chuyển thành 10 số nên bắt đầu xuất hiện những đầu số mới. Nếu bạn đang băn khoăn đầu số 056 là mạng gì? Có ý nghĩa như…

Đầu số 056 là mạng gì? Có nên dùng đầu sim số 056 này không? Do chính sách nhà mạng…