Số lượng em bé nhỏ hơn hoặc bằng số lượng người lớn.
Điểm đi và điểm đến không được trùng.
Chọn chuyến bay chiều đi.
Chọn chuyến bay chiều về.
Ngày khởi hành không được lớn hơn ngày về.
Ngày về không được nhỏ hơn ngày khởi hành.

Khoảng cách từ Sài Gòn đến Trà Vinh bao nhiêu km?

Khoảng cách từ Sài Gòn đến Trà Vinh bao nhiêu km? Với vị trí địa lý đắc địa  nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, Trà Vinh như một nét chấm phá tuyệt đẹp của vùng đồng bằng sông Cửu Long với những khung cảnh hữu tình đẹp nên thơ.  Trà Vinh là điểm đến…