Số lượng em bé nhỏ hơn hoặc bằng số lượng người lớn.
Điểm đi và điểm đến không được trùng.

Cập nhật thay đổi khai thác chuyến bay đi miền Trung do bão Noru

Cập nhật thay đổi khai thác chuyến bay đi miền Trung do bão Noru. Cập nhật khẩn trương thay đổi giờ khai thác các chuyến bay đi/đến các cảng hàng không Đà Nẵng, Chu Lai (Quảng Ngãi), Phú Bài (Huế), Pleiku (Gia Lai), Phù Cát (Quy Nhơn) do bão Noru kể từ 12h ngày 27-9…

Cập nhật thay đổi khai thác chuyến bay đi miền Trung do bão Noru. Cập nhật khẩn trương thay đổi…