Số lượng em bé nhỏ hơn hoặc bằng số lượng người lớn.
Điểm đi và điểm đến không được trùng.
Chọn chuyến bay chiều đi.
Chọn chuyến bay chiều về.
Ngày khởi hành không được lớn hơn ngày về.
Ngày về không được nhỏ hơn ngày khởi hành.

Tết Hàn thực là gì? Ý nghĩa của Tết Hàn thực?

Tết Hàn thực là gì? Ý nghĩa của tết Hàn thực? Bạn đã nghe rất nhiều về ngày Tết Hàn thực ( mồng 3 tháng 3 Âm lịch) nhưng nó là gì và ý nghĩa ra làm sao thì không phải ai cũng biết được. Cùng Vietjet (.net) tìm hiểu để có câu trả lời…