Số lượng em bé nhỏ hơn hoặc bằng số lượng người lớn.
Điểm đi và điểm đến không được trùng.
Chọn chuyến bay chiều đi.
Chọn chuyến bay chiều về.
Ngày khởi hành không được lớn hơn ngày về.
Ngày về không được nhỏ hơn ngày khởi hành.

Phần mềm chụp ảnh quay phim màn hình

Phần mềm chụp ảnh quay phim màn hình Monosnap tích hợp bộ công cụ vẽ, đánh dấu, ghi chú, làm mờ,.. có thể chụp ảnh, quay phim một phần hoặc toàn màn hình. Phím tắt được cài sẵn, có thể tùy chỉnh sẽ giúp các thao tác trở nên đơn giản hơn. Bạn có thể…

Phần mềm chụp ảnh quay phim màn hình Monosnap tích hợp bộ công cụ vẽ, đánh dấu, ghi chú, làm…