Số lượng em bé nhỏ hơn hoặc bằng số lượng người lớn.
Điểm đi và điểm đến không được trùng.
Chọn chuyến bay chiều đi.
Chọn chuyến bay chiều về.
Ngày khởi hành không được lớn hơn ngày về.
Ngày về không được nhỏ hơn ngày khởi hành.

Lễ cúng ông Công ông Táo

Lễ cúng ông Công ông Táo được ấn định vào ngày 23 tháng chạp hàng năm từ lâu đã trở thành truyền thống và là nét đẹp văn hóa dân dân của nước ta. Việt Nam ta với muôn ngàn phong tục tập quán với bề dày lịch sử và bề dày văn hóa đa…