Số lượng em bé nhỏ hơn hoặc bằng số lượng người lớn.
Điểm đi và điểm đến không được trùng.
Chọn chuyến bay chiều đi.
Chọn chuyến bay chiều về.
Ngày khởi hành không được lớn hơn ngày về.
Ngày về không được nhỏ hơn ngày khởi hành.

Cẩm nang du lịch Hoà Bình từ A-Z

Cẩm nang du lịch Hoà Bình từ A-Z. Hoà Bình không chỉ nổi tiếng với khu du lịch Mai Châu, Bản Lác, Đập thuỷ điện Hoà Bình hay đèo Thung Khe,… Mà vùng đất Hoà Bình còn là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Thái, Mường với nhiều nét văn hoá, lễ hội…