Số lượng em bé nhỏ hơn hoặc bằng số lượng người lớn.
Điểm đi và điểm đến không được trùng.

Đầu số 039 là mạng gì?

Đầu số 039 là mạng gì? Có nên mua sim số đẹp 039 không? Theo Bộ thông tin và Truyền thông từ tháng 9/2018 tất cả các số điện thoại 11 số sẽ phải đổi qua 10 số để sự thống nhất giữa các nhà mạng vì vậy có nhiều đầu số mới xuất hiện.…

Đầu số 039 là mạng gì? Có nên mua sim số đẹp 039 không? Theo Bộ thông tin và Truyền…