Số lượng em bé nhỏ hơn hoặc bằng số lượng người lớn.
Điểm đi và điểm đến không được trùng.

Đầu số 037 là mạng gì?

Đầu số 037 là mạng gì? Có nên mua sim số đẹp 037 không? Theo Bộ thông tin và Truyền thông từ tháng 9/2018 tất cả các số điện thoại 11 số sẽ phải đổi qua 10 số để tiện quản lý và tạo ra sự thống nhất giữa các nhà mạng vì vậy có…

Đầu số 037 là mạng gì? Có nên mua sim số đẹp 037 không? Theo Bộ thông tin và Truyền…