Số lượng em bé nhỏ hơn hoặc bằng số lượng người lớn.
Điểm đi và điểm đến không được trùng.

Đầu số 035 là mạng gì? Ý nghĩa đầu số 035

Đầu số 035 là mạng gì? Có nên mua sim số đẹp 035 không? Thời gian gần đây do chính sách mới của Bộ thông tin và Truyền thông, đổi đầu số từ 11 số qua 10 số nhằm mục đích rút gọn lại số và tạo ra sự thống nhất giữa các nhà mạng…

Đầu số 035 là mạng gì? Có nên mua sim số đẹp 035 không? Thời gian gần đây do chính…