Số lượng em bé nhỏ hơn hoặc bằng số lượng người lớn.
Điểm đi và điểm đến không được trùng.
Chọn chuyến bay chiều đi.
Chọn chuyến bay chiều về.

Cách chụp màn hình Win 11 bằng phím tắt chi tiết nhất

Chụp ảnh màn hình Win 11 bằng phím tắt và các công cụ có sẵn. Win 11 được Microsoft giới thiệu vào ngày 24 tháng 6 năm 2021 và chính thức được phát hành dưới dạng bản cập nhật miễn phí vào tháng 10 cùng năm. Win 11 có rất nhiều thay đổi lớn, nổi…

Chụp ảnh màn hình Win 11 bằng phím tắt và các công cụ có sẵn. Win 11 được Microsoft giới…