Số lượng em bé nhỏ hơn hoặc bằng số lượng người lớn.
Điểm đi và điểm đến không được trùng.

Hãng hàng không giá rẻ Vanilla Air Nhật Bản đến Việt Nam