Giá vé máy bay giá rẻ mới nhất

Hành trìnhGiá vé 
Hà Nội đi Đà Nẵng ngày 1/11190,000đ
Đà Nẵng đi Hà Nội ngày 28/10380,000đ
Đà Nẵng đi Cần Thơ ngày 5/11580,000đ
Cần Thơ đi Đà Nẵng ngày 1/11480,000đ
TP HCM đi Vinh ngày 14/11590,000đ
TP HCM đi Chu Lai ngày 27/10580,000đ
Chu Lai đi TP HCM ngày 30/10420,000đ
Huế đi TP HCM ngày 5/2139,000đ
TP HCM đi Huế ngày 2/12420,000đ
Hà Nội đi TP HCM ngày 15/11599,000đ
Hà Nội đi Quy Nhơn ngày 21/1370,000đ
Quy Nhơn đi Hà Nội ngày 19/1370,000đ
TP HCM đi Côn Đảo ngày 26/101,550,000đ
Hà Nội đi TP HCM ngày 27/101,350,000đ
Hà Nội đi Đà Lạt ngày 29/121,020,000đ
TP HCM đi Phú Quốc ngày 25/3199,000đ
Phú Quốc đi TP HCM ngày 28/3199,000đ
TP HCM đi Côn Đảo ngày 25/101,450,000đ
TP HCM đi Vinh ngày 31/10590,000đ
TP HCM đi Hà Nội ngày 14/11599,000đ
Hà Nội đi TP HCM ngày 19/11699,000đ
TP HCM đi Chu Lai ngày 28/10470,000đ
TP HCM đi Côn Đảo ngày 24/101,550,000đ
TP HCM đi Đà Lạt ngày 25/1099,000đ
Đà Lạt đi TP HCM ngày 29/1099,000đ
TP HCM đi Hà Nội ngày 26/11699,000đ
Hà Nội đi TP HCM ngày 25/11590,000đ
TP HCM đi Nha Trang ngày 18/2990,000đ
Nha Trang đi TP HCM ngày 20/21,270,000đ
TP HCM đi Hải Phòng ngày 21/10599,000đ
Huế đi TP HCM ngày 21/10810,000đ
TP HCM đi Hà Nội ngày 21/101,030,000đ
TP HCM đi Đà Lạt ngày 24/12190,000đ
Đà Lạt đi TP HCM ngày 21/1299,000đ
TP HCM đi Hà Nội ngày 26/10599,000đ
Hà Nội đi TP HCM ngày 25/10690,000đ
Hà Nội đi TP HCM ngày 26/101,600,000đ
Hà Nội đi Nha Trang ngày 24/21,140,000đ
Nha Trang đi Hà Nội ngày 10/21,560,000đ
TP HCM đi Côn Đảo ngày 29/101,450,000đ
Huế đi TP HCM ngày 18/21,190,000đ
TP HCM đi Huế ngày 29/11199,000đ
TP HCM đi Quy Nhơn ngày 11/21,870,000đ
Đà Lạt đi TP HCM ngày 2/11199,000đ
TP HCM đi Đà Lạt ngày 30/1099,000đ
Huế đi TP HCM ngày 20/101,060,000đ
Nha Trang đi Hà Nội ngày 15/21,140,000đ
Huế đi TP HCM ngày 28/12270,000đ
TP HCM đi Huế ngày 1/1299,000đ
TP HCM đi Hà Nội ngày 20/101,410,000đ

* Giá vé tốt nhất cho 1 người lớn (chưa bao gồm thuế phí). Lưu ý giá vé hiện tại có thể đã thay đổi.